• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

1848-49 hőseire emlékeztünk

Nyomtatás

Március idusánEzen a napon az időjárás is ragaszkodott a történelmi hűséghez: borongós időben, szemerkélő esőben gyülekeztek a Szabadság téren a kora délelőtti megemlékezők, hogy a sokéves hagyományhoz híven idén is elhelyezzék az emlékezés koszorúit a 48-as emlékműnél.

 A Magyar Honvédség Légierő Zenekara kíséretével a Himnusz közös éneklése után került sor a koszorúzásra.

Az önkormányzat koszorúját Ferenczy Gábor alpolgármester, dr.Bardóczy Miklós és Gál Dezső képviselő helyezte el, majd a Veszprém Megyei Önkormányzat nevében Pál Béla képviselő, az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlás Központot képviselve Őry Attila tanuló koszorúzott, majd az Alsóörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület koszorúját dr.Kratochwill Balázs és Kovács Endre, legvégül a Fidesz helyi szervezete nevében Vörösmarty Mihály és Vida Mihály helyezte el koszorúját.

A zenekar vezetésével a létszámában is gyarapodó közönség a művelődési házhoz vonult, ahol a Kossuth katonái emléktáblát Hebling Zsolt polgármester és Báró Béla jegyző, May János honvéd századosét Petró János és Keller Csaba polgárőrök koszorúzták meg. Az ünnepi készülődés része az is, hogy az óvodások minden évben munkáikkal díszítik a fal tövét, idén papír kokárdák és nemzetiszín szívek készültek.

A megemlékezés a színházteremben folytatódott a Himnusz közös éneklése után Hebling Zsolt polgármester ünnepi beszédével. A 170 évvel ezelőtti események felidézésével „a magyar nemzet összefogásának erejét, a magyarság összetartozását, soha nem múló szabadságvágyát és hazaszeretetét ünnepeljük határon innen és túl, világszerte”. Beszédében felidézte a márciusi forradalom előzményeit, eseményeit, eredményeit. A bukás ellenére „a nemes küzdelemben részt vállalók hősök voltak, mégis győztek, hiszen kivívták nemzetünk tiszteletét, beírták nevüket a történelembe, példát adtak az azóta élt nemzedékek számára és számunkra is” – mondta a polgármester. Majd e tisztelet helyi megnyilatkozásait sorolta: „ lakosaink, közösségeink méltón őrzik a hagyományokat. A Vöröskereszt a temetőben ápolja a sírokat, a legkisebbek a művelődési házhoz hozzák kedves alkotásaikat, az iskolások szép műsorukkal járulnak hozzá az ünnep fényéhez. A Szabadság téren tavaly avathattuk fel új március 15-i emlékművünket a kőfaragó táborosaink jóvoltából. Erdélyben pedig – közösen málnási testvéreinkkel kopjafát állíthattunk a Nyergestetőn…. Somlyó-hegyi temetőnkben Vargha Lajos százados, Guáth János és Guáth Péter honvédek sírhelyét ismerjük és tiszteljük.” Befejező gondolata már a mának szólt: „Márc.15. – voltaképpen létezésünk útját ma is formáló, eszméltető ünnepünk. Rajtunk múlik, hogy országunk milyen jövő előtt áll. Ebben mindannyiunknak megvan a maga szerepe, feladata és felelőssége! Bízom benne, hogy keresztény hitünk és értékeink stabil alapján állva nemzetünk gyarapodni és erősödni fog.”

Az ünnepi műsorral – régi hagyomány ez is – a mindenkori hetedik osztályosok készülnek. Idén a színpad előterében álltak a gyerekek két sorban, mögöttük a vetítő vásznon folyamatosan jelentek meg a forradalmi helyszíneket, személyeket, dokumentumokat mutató képek. A színpad tövében álltak az énekkaros gyerekek, az ő dalukkal kezdődött az emlékező összeállítás. A színpadon a tanulók kronologikus sorrendben idézték fel a forradalmi nap lázas eseményeit jórészt Petőfi naplójára támaszkodva, majd a szabadságharc és a fájdalmas bukás napjait az aradi vértanuk kivégzéséig. Költemény kettő kapott helyet a műsorban, Petőfitől mindkettő, A magyar nép és a Szörnyű idő című, mintegy kijelölve a műsorív két pólusát. A zenei bejátszások finoman illeszkedtek az elhangzottakhoz. A Kossuth-induló után a forradalmat a Carmina Burana részlete, a vesztést a Szomorú vasárnap zenéje jelezte, majd egy akusztikus népzenei aláfestés is felhangzott. A népszerű énekesnő, Csézy Ez az otthonunk c. gyönyörű dalából is elhangzott egy részlet.

A műsort az énekkar dala zárta egy református ifjúsági dallal (Kik a Krisztusban hunytak el).

A két pedagógus, akiknek e szép műsort köszönhetjük: Novákné Juhász Andrea és Kovácsné Miskei Tünde.
Befejezésül a Szózatot énekeltük: Hazádnak rendületlenül…….

Csiszár Edit

Nagy Veronika és Zórád Ferenc fotói:

Módosítás: ( 2018. március 19. hétfő, 12:53 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card