• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Felhívás szociális tűzifa igénylésére - 2018.

Nyomtatás

Tájékoztatjuk a településünk lakosságát, hogy az önkormányzat lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére

A kérelmek benyújtási határideje: 2018. december 31.

A kérelmet benyújthatják aki(k) Alsóörs községben lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen a településen élnek, és azon nem magyar állampolgárok, akik a községben tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint a község területén tartózkodó hajléktalanok.

A kérelmek az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban adhatók be.

Támogatásra jogosultak akiknek:
 • a család egy főre jutó nettó jövedelme 57.000.- FT-ot, egyedülálló esetén a 71.250,-Ft-ot nem haladja meg, vagy
 • aktív korúak ellátásában részesül, vagy
 • időskorúak járadékára jogosult, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 • települési lakhatási támogatásra jogosult, vagy
 • 80 év feletti egyedülálló vagy
 • 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel vagy
 • önhibáján kívül rendkívüli élethelyzetbe került
 • a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelmek benyújtási határideje: 2018. december 31.

Módosítás: ( 2018. december 01. szombat, 21:31 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card