• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Hatósági Bizonyítvány eljárás - tájékoztató

Nyomtatás

TÁJÉKOZTATÁS A HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY ELJÁRÁSRÓL. 2020. március 18-tól kezdődően, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából, a rendeltetést igazoló, illetve a rendeltetés megváltozásáról szóló hatósági bizonyítványt –kérelemre– a Polgármester állítja ki.

Tájékoztatás a Hatosagi bizonyitvany eljarasról: ide kattintva letölthető

Adatlap a Hatosagi bizonyitvany eljarashoz: ide kattintva letölthető

A hatósági bizonyítvány kérelmet elektronikus levélben a Főépítésznek kell megküldeni a foepitesz@alsoors.hu címre, vagy polgármesteri hivatalba postán eljuttatni.

A hatósági bizonyítvány kérelmen szereplő adatok:
 • kérelem benyújtó neve:
 • kérelem tárgya:
 • tervező neve, címe, jogosultsága:
 • ingatlan címe, hrsz-e:
 • tulajdonos neve, címe:
 • valamint annak jelzése, hogy a hatósági bizonyítványt elektronikus levélben, vagy postán kívánják megkapni

A hatósági bizonyítvány kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentumok:
1. Az épület jelenlegi állapotának építészeti tervdokumentációja, amelynek minimális tartalma: rövid műleírás, helyszínrajz, alaprajz(ok), metszet(ek), beépítettség és zöldfelület számítás, építménymagasság számítás.
2. Tervezői nyilatkozat – amely tartalmazza, hogy az épület az utolsó jogszerű (építési, fennmaradási engedéllyel rendelkező) állapotától a jelenlegi állapotában nem tér el, az épület megfelel a tervezett új rendeletetésre vonatkozó OTÉK, és HÉSZ követelményeknek, beleértve az energetikai és a közművesítettségi követelményeket is.
3. Fotódokumentáció (a helyszíni bejárás pótlására alkalmas módon összeállítva, óriáslevélként elküldve).
4. Építési-, fennmaradási-, és/vagy használatba vételi engedély (amennyiben rendelkezésre áll, vagy szükséges)
5. Energetikai munkarész (energetikai tanúsítvány, amennyiben szükséges)
6. A tulajdonos nyilatkozata arról, hogy az év hány hónapjában szándékozik használni az épületet
7. A 3.000,- Ft eljárási illetéket illetékbélyeg formájában lehet leróni, vagy a NAV illetékfizetési számlaszámára (HU97 10032000-01076064-00000000)

Jogszabályi hivatkozások:
A hatósági bizonyítvány kiállítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C. §-ának alábbi kiegészítése írja elő a polgármesterek számára:
„(2)  A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.
(3)  A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetés-módosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.”
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdése szerint
„A hatósági bizonyítvány kiállítható akkor is, ha az építmény építésekor hatályos jogszabályok megváltoztak, de az építmény az építés időpontjában hatályos építésügyi jogszabályoknak igazolhatóan megfelel.”

Az építéskori (vagy az utolsó átalakítás kori) állapot OTÉK és HÉSZ megfelelőségének igazolásához szükséges az Építési-, fennmaradási-, és/vagy használatba vételi engedély megküldése.

A tájékoztatást összeállította:

2020. március 30-án Mártonffy Gábor, főépítész
 

 

Praktikumtár

Családbarát Munkahely

Magyar falu Program

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás