Alsóörs Vás očakáva, zdrží Vás a teší sa na Váš návrat!
Nádherná jar plná kvetín, jasné leto, zlatistá jeseň, zdravá zima. Svahy s dozrievajúcim hroznom, ovocné sady, kľudné pahorky s výhľadom na brehy. Taká je Balatonská Riviéra na severnej strane nášho pôvabného jazera. Radostná, historická atmosféra Panonie prestupuje touto malebnou krajinu. Jej hlavnou atrakciou je rozvinutá liečebná kultúra. Perlou tejto časti pobrežia je Alsóörs, starobylá osada postavená na úpätí hory Somlyó, kde dnes nájdeme rozsiahle liečebné kúpele. Je tu miesto pre rekreáciu hostí s obrovským štrkovým kúpaliskom, hodvábnou vodou a pohodlím.
Starobylá osada poskytuje ľúbeznú podívanú svojimi starými sedliackymi bránami z červeného kameňa a domami V kraji na základných kameňoch pochádzajúcich z doby Rimanov, postavili vinohradnícke vinárne a priateľské pivnice.
Už v stredoveku sa tu pestovalo vynikajúce, rozjarujúce víno. Od tej doby sa v obci ťažil a otesával charakteristický permský červený piesok a odborne sa lovili ryby v bohatých balatonských vodách.
Obyvateľstvo si s úctou zachováva pamiatky svojej minulosti. Slávu hrdinov maďarského boja za slobodu v roku 1848, si ctíme kultom nášho známeho básnika Sándora Endrődiho (1850-1920). Z diaľky je viditeľný kostol z XIII. storočia ozdobený gotickými a barokovými prvkami. Nájdeme tu tiež gotickú kúriu zo stredoveku známu pod menom Törökház.

Každé leto je tu bohatý zábavný a kultúrny program. Hudobné podujatia, výstavy výtvarného umenia, veslovanie na Balatone, tanečný dom. Diskotéka, rôzne športové akcie v športovej hale a na otvorenom ihrisku. Koncom leta je veľkolepá slávnosť rozlúčky s letom.
Kempingy, hotely, penzióny, súkromné ubytovne a pohostinstvá sa starajú o pohodlie a spokojnosť celého radu návštevníkov. Maďarská kuchyňa a tradičná maďarská pohostinnosť vábi návštevníkov. Okolie je atraktívnym rajom pre turistov, kde trávenie času znamená jedinečný zážitok.