• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Rendhagyó grafikai tárlat nyílt Albrecht Sándor gyűjteményéből

Nyomtatás

Albrecht Sándor grafikai gyűjteménye a megyei könyvtárbanAz Országos Könyvtári Napok keretében, október 4-én a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, kiállítással egybekötött előadás hangzott el az ex librisek világából.

A történteknek alsóörsi vonatkozása is van.

Kissé eltávolodott ugyan egymástól az írott szó és a vizuális élmény, mármint ami az épületben való előfordulásukat illeti: dr. Tóth Kornélia, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa ugyanis a modern, szép könyvtár 3. emeleti közösségi terében beszélt kedvenc témájáról, az ex librisekről, míg a rendkívül gazdag, változatos grafikai anyagot a földszinti Kisgalériában tekinthették meg az érdeklődők. Mind ezek ellenére a rendező Helyismerti Gyűjtemény kollektívája megtalálta a módját annak, hogy egy speciális KépSzóTárt hozzon létre, azaz módot adjon játékoskedvű tárlatlátogatóinak arra, hogy a kiállítás képeit egy idézetgyűjtemény megfelelő mondataival párosítsák. Sokan éltek a lehetőséggel.

dr. Tóth Kornélia előadásának A modern ex libris születése és felvirágzása címet adta. Ez alkalmat nyújtott neki arra, hogy hallgatóságát bevezesse kutatási témája, a 20. és 21. századi könyvjegyek rejtelmeibe. Először magával az ex libris fogalmával ismerkedtünk meg. Megtudtuk, hogy a latin eredetű, „könyvei közül való” jelentésű, sűrített mondanivalót közlő sokszorosított grafikákat a könyvek kötéstáblájának belső oldalára szokás ragasztani. Az írásnak tartalmaznia kell a könyv tulajdonosának nevét. Meg is ismerkedtünk közülük néhánnyal, jelesül Szelepcsényi György esztergomi érsekkel még az ellenreformáció idejéből, Zrínyi Miklós horvát bánnal, a költővel, aki a főúri reprezentálás eszközének tekintette azt, Festetics György udvari tanácsossal, a 90 ezer kötetből álló Helikon könyvtár alapítójával és másokkal, valamint az intézmények számára készült könyvjegyekkel. Megtudtuk, hogy Radnóti, Móricz, Dzsida Jenő és Babits is rendelkezett ex librisekkel. Vetítettképes előadása további részében a kutató az egyedi, modern, személyre szabott, valamint a történelmi könyvjegyekről mutatott be néhányat, köztük híres épületeket, néprajzhoz, foglalkozásokhoz, évfordulókhoz köthető témákat. 2Létezik egy, a Bibliát „kiegészítő” példány is, amely arra int, hogy „ne kívánd meg felebarátod könyvét sem!”

A könyvünnep kiállításmegnyitóval folytatódott Soponyai Ilona, a Helyismereti Gyűjtemény vezetője és Albrecht Sándor, a Veszprémben is alsóörsiként élő lokálpatrióta újságíró közreműködésével. A kiállítás anyaga az ő grafikai gyűjteményének válogatása. A gazdag kínálatban szerepelnek tájak, személyek, események, zsánerképek, egyszóval minden, ami megörökítésre érdemes. Közéjük tartozik Vágfalvi Ottó: Tokaj című tusrajza, Grain András Lányportréja, Szelestey László Halásza, Zentai Pál Tűnődője, valamint a nagy kedvenc, Szász Endre Tihanyban dedikált munkája. A képek között szerepel az „Alsóörsi táj” is Holányi Julianna jóvoltából, szintén dedikálva.

Albrecht Sándor maga is műveli ezt a műfajt. Tőle tudom, hogy a régi alsóörsiek úgy vélték: „rajzóni tudni kő” – ő pedig alsóörsi volt és lesz, amíg csak él. Az ex librisek különösen közel állnak hozzá. Közlésük eszköze, a kifejezés módja ragadott meg – mondja. Fehér lapon fekete vonalak, a lehető legegyszerűbb kód. Tömören fejezi ki a lényeget, a valóságot. Ez a művészi alkotás perdöntő alapja. Mindig érdekelt, hiszen egyetlen képben benne van az egész világ.
Ezt a világot, ötven esztendő gyűjtő munkájának hatalmas hozadékát ajándékozta most a nagylelkű mecénás az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének. Ismerve az ott folyó munkát, méltó helyre kerültek a kincsek.

A kiállítást október 27-ig honlapunk kedves olvasói is megtekinthetik.

Kovács Piroska

Módosítás: ( 2018. október 19. péntek, 11:19 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card