• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Síremlékavatás az alsóörsi temetőben

Nyomtatás

Öten a 73 millióból. Oly sok év után, 2020. november 17 óta megszentelt földben alussza tovább örök álmát Alsóörs temetőjében a 2. világháború öt katonai áldozata. 

Síremlékük avatására méltó módon, kegyeletteljes főhajtás mellett került sor ezen a napon. 

1939. szeptember 1-jén, Lengyelország németek által történt lerohanásával kezdődött minden. Addig a pillanatig az ókor ezirányú történéseitől a világ 20. században bekövetkezett újrafelosztásáig az 1. világégést illette a nagy háború jelző. Álmodni sem mertük azt, ami ezután következett: az európai – ázsiai és afrikai hadszíntereken minden idők legtöbb katonai és polgári áldozatát, 73 millió emberéletet követelt a „világ legnagyobb járványa”, a 2. világháború! Az áldozatok között van az az öt hős katona is, akik nem kevesebbet cselekedtek meg, mint amit megkövetelt a haza: életüket adták érte, esküjükhöz híven becsülettel, hűséggel.
Még az időjárás is kegyeibe fogadta a tiszteletreméltó aktust: a Balaton tükrén széles aranyhíd, magában a sírkertben ezernyi virág, némely helyen mécsesek a közelmúlt kegyeleti ünnepeit idézve. A régi temető sarkában – ahol eddig csupán egy fakereszt állott – vadonatúj szürke gránit síremlék, talapzatát nemzetiszín szalag öleli át.
Felirata: Itt nyugszik a hazáért hősi halált halt
 Kovács Lajos 1899 – 1945
 Kálmán János őrm. 1913 – 1945 (arcvonásait fotó őrzi)
 Varga István tiz.+ 1945
 Varga József őrv.+ 1945
 Bódis Mihály honv.1912 – 1945

Öt név – öt rövidre szabott életút – öt sorstragédia. Kálmán János kivételével, akiknek családját sikerült felkutatni, nem tudunk róluk semmit, csupán azt, hogy végzetük egy bombatámadás alkalmával következett be Szentkirályszabadján 1945. március 21-én, mindösszesen két héttel a háború befejezése előtt. Adja magát a kérdés: Ilyen körülmények között, amikor immár minden elveszett, volt-e értelme áldozatuknak? A válasz mikéntje világnézettől függ – mondta a Hadtörténeti Intézet jelenlévő professzora, Illésfalvi Péter hadtörténész. A halálnak mindig van értelme, így hát az ő áldozatuk sem volt hiábavaló. Hogy miért éppen Alsóörs? – erre is van magyarázat. Szentkirályszabadja repülőtere indokán stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű helyszín volt, csakúgy, mint a Balaton, melynek 1945 márciusában már csak az északi partját tudtuk tartani. A szent ügy iránt elkötelezett Csiszár Lehel barátaival 2006-ban kutatni kezdett azzal a céllal, hogy feltérképezze hazánk és a történelmi Magyarország területén fellelhető hadisírokat. Így vezetett el az útja Alsóörsre, ahol 2015. április 16-án rátalált a szóban forgó sírra, majd gondozni kezdte azt. Nemes cselekedete megvalósításában – melynek költségeit maga viselte – segítségére volt a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatala, Alsóörs parlamenti képviselője, Kontrát Károly államtitkár, miniszterhelyettes valamint mások, köztük a helyi kőfaragó Novák Gergő.

A sírkő felavatására ünnepélyes keretek között került sor november 17-én. Alsóörs polgármestere, Hebling Zsolt köszönetet mondott Csiszár Lehelnek és segítőinek a hazafias cselekedetért, amelyet a tisztelet és elődeink megbecsülése motivált. Olyan hősök voltak ők, akik előtt most fejet hajtunk – mondta, akik a legdrágábbat, életüket adták a hazáért, akiknek hiánya örök sebhely marad. Erre emlékeztet az az oklevél is, amelyet Alsóörs önkormányzata nevében adott át.

A virágokkal frissen beültetett szép sírnál elmondta gondolatait Nt. Dr. Kálmán Csaba református lelkipásztor, aki János evangéliumát idézve beszélt arról, hogy az elhunytak (közülük ketten krisztusi korban lévő fiatalok, mások életkora ismeretlen) tanúsítottak emberfeletti bátorságot önfeláldozásból, amikor arra volt szükség. Felkiáltójeleknek nevezte őket, akik példákká váltak.  Alsóörs római katolikus plébánosa, főtisztelendő Berkes Péter atya is megáldotta a sírt, a nyugalom és az örök remény helyének nevezve azt.

A sír megszentelése után Csiszár Lehel és lánya, Noémi, valamint Illésfalvi Péter professzor, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó igazgatósága képviseletében Aranyossy Péter Máté és Hebling Zsolt helyezte el a kegyelet virágait a síremléken, amelyet miként azt a polgármester mondta, a község  kegyeleti helyként fog tisztelni a jövőben.

Kovács Piroska

Nagy Veronika és Zórád Ferenc fotói:

 

Praktikumtár

Családbarát Munkahely

Magyar falu Program

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Támogatások