• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Tervezett Benzinkút

Nyomtatás

 

FELHÍVÁS - 969 hrsz „TERVEZETT BENZINKÚT” partnerségi egyeztetés

 


Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 32-43. § szerint Alsóörs Község Helyi építési szabályzatáról szóló 7/2005. (XI.11) önkormányzati rendeletének módosítási eljárását.

Az eljárás során Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (II.01) önkormányzati rendelete, valamint a 151/2020. (XI.23.) számú önkormányzati határozat szerinti partnerek javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint meghatározott partnerek véleményt nyilváníthatnak.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytathatja le.

Az egyeztetés alatt a 2020 évi LVIII. tv 165 § (2) bek. c.) pontja  alapján a lakossági fórum kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje 15 nap: 2021.04.12. – 2021.04.27.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, elektronikus úton benyújtott (e-papír, e-mail: hivatal@alsoors.hu), szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

A véleményezési tervdokumentáció: itt megtekinthető

Tisztelettel:
Hebling Zsolt
polgármester

 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás