• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Berkes Péter atya 10 éves jubileumára

Nyomtatás

Napra pontosan tíz esztendővel ezelőtt, 2011. június 19-én tartotta első szentmiséjét Veszprémben, a két nappal korábban pappá szentelt Berkes Péter.

Erre az életét meghatározó eseményre emlékezett vissza alsóörsi gyülekezete körében 2021. június 19-én, szombaton este a Boldog Gizella királyné plébániatemplomban tartott előmisén, amelyet hálából ajánlott fel.

Igehirdetése mottójául Péter atya a „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel! igeverset választotta, ahogy az Lukács evangéliumában áll, majd Jézus csodálatos tettei közül ismerhettük meg a haragvó tenger lecsillapításának történetét. Az ünnepi alkalom lehetőséget kínált a jubilánsnak arra is, hogy az Úr áldását kérje mindazokra, akik oltárához segítették.

A misét követően községünk polgármestere, Hebling Zsolt üdvözölte a jelenlévőket. Mindig megtiszteltetés számomra, ha ebben a szép templomban szólhatok – mondta, hiszen ezek jeles alkalmak. Közéjük tartozik a mostani is. Ezt követően Alsóörs Község Önkormányzata nevében felköszöntötte Péter atyát. Nyolc éve munkálkodnak együtt, eredményesen. Közös céljuk a közösség szolgálata, annak építése, gyarapítása.

Méltatta Péter atya elismerésre méltó munkásságát, közéjük sorolva a plébánia felépítését, különlegesnek nevezve személyiségét, amely miatt minden korosztály tiszteli és szereti. Végezetül köszönetet mondott az ünnepelt azon áldozatos tevékenységéért, amelyet a gyülekezetért, a településért és keresztény nemzetünkért fejtett ki, majd Isten áldását kérve életére és további szolgálatára, gratulált és emléklapot ajándékozott neki.

A polgármester köszöntő szavait Jezsó Béla mondandója követte, aki a gyülekezet jókívánságait tolmácsolta és ajándékként egy miseruhát adott át az ünnepeltnek.

A jubileum hivatalos részét kötetlen beszélgetés és szeretetvendégség követte a plébániakertben. Közben nekem alkalmam nyílt Péter atyától megtudni, hogy a papi hivatás iránti késztetés már gyermekkorában megnyilvánult, szívesen ministrált, s bár Veszprémben a szociális szférában folytatott tanulmányokat, végül tudatosan a teológia vált életcéljává. Vannak dolgok, amelyeket az írásokból, másokat a gyakorlati tapasztalatból kell megtanulni. A templomnak illata van, szent épület, olyan, mintha az ember haza érne – mondta. Szeretem az atmoszféráját. Nekünk az a munkahelyünk, amit átjár az imádságos, áhítatos lelkület. S bár tudom, hogy Rómában, a templomok templomában is járt, arra a kérdésemre, hogy Isten házai közül hol érezte mindazt leginkább, amiről most beszélt, a veszprémi Szent Mihály Bazilikát, a medjugorjei zarándokhelyet és saját plébániáját jelölte meg. Alsóörs váratlan fordulat volt az életében. Mielőtt idekerült, két és fél évig Balatonfüreden volt kisegítő. Nyolc évvel ezelőtt Berkes Péter áldozópap hazatalált.

Kovács Piroska


 

 

Praktikumtár

Családbarát Munkahely

Magyar falu Program

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Támogatások