• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

969 hrsz. Környezeti értékelés

Nyomtatás

Értesítem a tisztelt a lakosságot, hogy a 969. helyrajzi számú ingatlan környezeti értekelése a lenti hivatkozáson 2021. 08. 05-től 30 napig megtekinthető:

2/2005. (I.11.) kormányrendelet 8. § (3) és (5) bekezdése alapján:

(3)6  A környezeti értékelésnek és a terv, illetve program tervezetének Kvt. 43. § (6) bekezdés a) pontja szerinti véleményezéséhez a kidolgozó
    a) megküldi a terv, illetve program egyeztetési dokumentációját a környezeti értékeléssel a környezet védelméért
        felelős szerveknek és a Kvt. 44. § (2) bekezdés b) pontja szerint az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak;
    b) nyilvánosságra hozza a következőket:
        ba) a terv, illetve program célja,
        bb) a terv, illetve program környezeti értékelést is tartalmazó egyeztetési dokumentációja hol és mikor tekinthető meg,
        bc) milyen módon és időpontig lehet észrevételeket tenni,
        bd) a terv, illetve program szempontjából releváns és rendelkezésre álló környezeti információk, valamint
              azok megismerhetősége. (Ezt az államigazgatási vélemények és maga a tervi dokumentáció tartalmazza)

(5) A nyilvánosságra hozatal, ha a terv, illetve program kidolgozását előíró jogszabály vagy határozat erről nem rendelkezik, legalább egy országos napi vagy helyi lapban való tájékoztatással történik. Ha az érintett nyilvánosság csak egy településrészre korlátozódik, ott elégséges a helyben szokásos nyilvánosságra hozatal is. Ha a kidolgozónak van honlapja, a tájékoztatást azon is nyilvánosságra kell hozni. Az érintett nyilvánosság észrevételeinek kikéréséhez a nyilvánosságra hozatalon kívül más tájékoztatási mód is alkalmazható.

MELLÉKLETEK:
-Környezeti értékelés
-Környezeti értékelés tervi melléklete

 

Praktikumtár

Veszprém-Balaton 2023.

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás