• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Magyarország születésnapjára

Nyomtatás

Újra együtt augusztus 20-án. Isten éltesse Magyarországot, Isten éltesse mindazokat, akik felelősen tesznek érte! – mondta 2021. augusztus 20-ai ünnepi beszédében Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere.

Az ünnepségre a több napig tartó Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Napok keretében került sor. Külön öröm volt mindannyiunk számára, hogy így lehetőség adódott arra, hogy testvértelepüléseink képviselőivel együtt köszöntsük Szent István király életművét, valamint Málnás - Kalász és Alsóörs község barátságát.
Ünnepi beszédének megtartása előtt Hebling Zsolt köszöntötte Málnás és Kalász polgáresterét, Szotyori Angélát és Balázs Jánost, Kovászna Megye Tanácsa alelnökét, Henning Lászlót és az egyházak képviselőit. A továbbiakban méltatta első királyunk cselekedeteit, aki határozott, bölcs döntéseivel megalapozta a jövőt. Egy olyan országot adott nekünk, amit úgy nevezhetünk, hogy a mi hazánk. Hatalmas elszántsággal tette a dolgát, szolgálta nemzetét. Öröksége értékrend, ma már hagyomány, amelyre biztosan támaszkodhatunk. Pillérei: a hit, a szeretet, a hűség és a munka alapot képeznek a jövő építéséhez. Aki e szerint él, soha nem adja fel. Málnás község nagyra becsült ajándékán, az alsóörsi Községháza előtt álló székelykapun visszaköszön a gondolat, miszerint „őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez ne légy hűtlen soha!”. E szerint élünk és cselekszünk úgy, ahogy arra Szent István tanított bennünket.
A polgármester szavai után Berkes Péter, Alsóörs plébánosa mondta el ünnepi gondolatait. Méltatta annak jelentőségét, hogy nagy királyunk augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevételének napján felajánlotta neki a koronát, védőszentje oltalmába helyezve az országot.  Augusztus 20-a az egység napja, kettős ünnep, egyházi és állami vonatkozásban is az.  Dr. Kálmán Csaba ref. lelkipásztor arról szólt, hogy kaptunk egy hazát. Szent István felismerte, hogy nemcsak nekünk, hanem egész Európának szüksége van egy védőbástyára. Hittel, meggyőződéssel cselekedett. Munkája gyümölcse a magyar nemzet. A hitből merített erőt a holnap szolgálatához, azért ünnepeljük. Imádsága hitvallás, így maradhatott fenn nemzetünk.

A továbbiakban Balla Barna málnási lelkipásztor kérte Isten áldását a magyar nemzetre, múltunkra és jövőnkre.

Végezetül az új kenyér megszegésére került sor: két testvértelepülésünk polgármestere, Szotyori Angéla és Balázs János tette meg azt, megkínálva véle jelenlévőket.

Az augusztus 20-ai ünnepség a Himnusz hangjaival zárult, majd negyedóráig tartó színpompás tűzijáték következett.

Kovács Piroska

 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás