• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Álláspályázat TEMÜSZ intézményvezető helyettes

Nyomtatás

Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet pályázatot hirdet Településműködtetési és Községgazdálkodási  intézményvezető helyettes munkakör betöltésére.

Pályázati határidő: 2022. május 16.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény irányításában való részvétel, a vezető helyettesítése, a kapcsolódó ellenőrzési feladatok ellátása. A felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személy és tárgyi feltételeinek biztosítása. Felelős az intézményvezető által rábízott beruházások előkészítéséért, lebonyolításáért, községüzemeltetésért, strand, kemping, sportlétesítmények üzemeltetéséért, összehangolja az intézmény működését; megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Főiskola, építőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettség,
         Település működtetésben eltöltött gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Főiskola, Másoddiplomás képzésben szerzett egyéb műszaki végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a
            pályázati eljárásben részt vevők személyes adatait megismerhetik, kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hebling Zsolt nyújt, a 0687447192 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Alsóörs Község Önkormányzat címére történő megküldésével (8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1Ált/273-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Településműködtetés intézményvezető helyettes. 
    vagy
         Elektronikus úton Hebling Zsolt - polgármester részére a hivatal@alsoors.hu e-mail címen keresztül
    vagy
         Személyesen: Hebling Zsolt, Veszprém megye, 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu - 2022. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.alsoors.hu honlapon szerezhet.

 

Praktikumtár

Családbarát Munkahely

Magyar falu Program

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Támogatások