• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Endrődi Sándor Református Általános Iskola hírei

Nyomtatás

Immár 10 esztendeje, hogy az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlásközpont református egyház égisze alatt működik

Szelíd isteni támogatás az alsóörsi közösségnek
Idén ünnepeljük az alsóörsi Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont református intézménnyé válásának 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból készült az alábbi rövid összefoglaló, az iskolánkban bekövetkezett változások rövid áttekintésével. Kezdem a legelején…

2012 augusztusában ünnepélyes keretek között adta át jelképesen az iskola kulcsát Hebling Zsolt polgármester úr településünk akkori lelkészének, Rásky Miklós lelkipásztor úrnak. Ezzel a történelmi jelentőségű gesztussal az Endrődi Sándor Általános Iskola ismét református fenntartásúvá vált. Ismét, hiszen korábban, az államosítást megelőző időszakban már református általános iskolaként működött. A megyében elsőként nálunk valósult meg az intézmény új fenntartónak történő hivatalos átadása.

A formális kötelezettségeken túlmenően, a református szellemiség átvétele fokozatosan valósult meg, amelynek sikere az akkori igazgató, Mészáros Károly szavajárása szerint „a hangya szorgalmával és nem a tigris mohóságával” érte el célját. A fenntartóváltás új szokások lépcsőzetes kialakítását tette szükségszerűvé, úgymint hétkezdő és hétzáró közös áhítatok bevezetése, családi istentiszteletek szervezése, egyházi ének és hittanórák beemelése a tantárgyak közé, valamint a jelentősebb egyházi ünnepek alkalmából megrendezésre kerülő lelki napok lebonyolítása.


Karácsonyi ünnepség a református templomban (fotó: Novákné Juhász Andrea)

Az egyházi események palettája 2015 szeptemberétől az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség új lelkészének, Kálmán Csaba lelkipásztor úrnak szolgálatba állásától, nyári református hittantáborokkal színesedett.


Református nyári napközis tábor

Mindemellett intézményünk ökumenikusan nyitott és befogadó maradt a többi felekezethez tartozó diákjainkkal szemben is. Ennek ékes példája, az elmúlt évek során már hagyománnyá vált katolikus hittantábor bevezetése, valamint a különböző egyházi alkalmaink megünneplése a helyi Boldog Gizella Királyné Plébániában, Berkes Péter Plébános Úr celebrálásával, illetve a hétkezdő katolikus áhítatok megtartása is.


Katolikus nyári napközis táborKarácsonyi lelki nap

Alapvető szemléletbeli változások is kialakultak nevelő-oktató munkánk során, amelyek szépen lassan részévé váltak a mindennapjainknak. „Valljuk, hogy a gyermek Isten ajándéka, s úgy fogadjuk el, ahogyan az ajándékozó adta.” (Pedagógiai Program) Iskolánk minden dolgozója nagy hangsúlyt fektet a gyermekek testi, szellemi és lelki fejlesztésére. Munkánk során nem csupán tanítunk, hanem nevelünk, támaszt nyújtunk és megpróbálunk utat mutatni növendékeinknek, a Szeretet által vezérelve. Az idei tanévtől kezdve, Török Tamás igazgató úr vette át az iskola irányítását, és egyértelművé tette, hogy ő is ezt az irányelvet kívánja folytatni a jövőben.

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy jó úton haladunk, és remélem hogy a későbbiekben is, az eddigiekhez hasonló egyetértésben a szülőkkel, további sikereket érhetünk el gyermekeink egészséges fejlődése érdekében. Úgy gondolom, szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy egy ilyen festői környezetben fekvő, minden tárgyi, érzelmi és szakmai feltételt biztosító iskolában tudhatjuk csemetéinket a tanév során. A jubileum alkalmából egész éves programsorozattal készülünk tanulóinknak. További eredményes és sikeres tíz éveket kívánok községünk iskolájának!

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt 127:3)

         Novákné Juhász Andrea

Országos kompetenciamérések eredményei

Minden tanév májusában sor kerül az iskolák 6. 8. és 10. évfolyamán az Országos Kompetenciamérésre (OKM), amelynek elsődleges célja, hogy minden iskola számára biztosítsa azokat az objektív mutatókat, amelyek segítik intézményük önértékelését, és lehetővé teszik, hogy az intézmény vezetői, a fenntartó és nem utolsósorban a szülők kellőképpen megalapozott képet kapjanak, amely alapján össze tudják hasonlítani az iskolák teljesítményét.

A legalapvetőbb információ a tanulók szövegértés és matematikateljesítményét jellemző iskolai, telephelyi átlagpontszám. Ebből kiindulva mindenki meg tudja ítélni, hogy egy adott iskola hogyan teljesít az országos átlaghoz, illetve a hozzá hasonló méretű, elhelyezkedésű és típusú iskolák átlagához képest.

Ugyanakkor egy iskola teljesítményét és az ott folyó pedagógiai munka nehézségét és minőségét valójában nem ez, a rangsorban elfoglalt helyezés jellemzi a legjobban, hanem az, hogy egy tanári kar milyen társadalmi összetételű és milyen előzetes tudással rendelkező tanulócsoporttal érte el az átlagpontszámban megjelenő eredményt.
Az OKM adatai alapján azonosították azokat az iskolákat, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik családi háttere alapján várható volna. A magasabb átlagteljesítményű intézmények esetében ez azt jelenti, hogy kiválóan építenek diákjaik biztos családi hátterére, és eredményesen gondozzák a rájuk bízott tehetségeket.

Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozta azoknak az iskoláknak a névsorát, amelyek az átlagosnál jobb eredményekkel rendelkeznek.
forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak

A napokban jelent meg az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központjának kiadványa amely közzétette ezeket az eredményeket Fejér és Veszprém megyében. A 2021.évi Országos Kompetnciamérés alapján iskolánk a kiemelkedő teljesítményű iskolák közé került Hátránykiegyenlítés és a tudás fejlesztése alapján a 6. évfolyamon matematika tantárgyból.


 

 

 

Praktikumtár

Veszprém-Balaton 2023.

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás