• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Felhívás ebösszeírásra 2023.

Nyomtatás

Tisztelt Ebtartó!  Az ebrendészeti feladatok elvégzése körében, a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel a Alsóörs község területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végzünk

Időpont: 2023. szeptember 20-tól – 2023. október 31-ig

Felhívás ebösszeírásra

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Alsóörs Önkormányzata Alsóörs község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Alsóörs Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Az Ebösszeíró adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán; illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók, vagy letölthető az alábbi linkről.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:
  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 49.
  • Hivatal Igazgatási Osztályán személyesen leadható
  • Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a hivatal@alsoors.hu e-mail címre.
  • E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL -on keresztül

A korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. október 31.

További fontos információk: 
• a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
• Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
• Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
• Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
• Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 150.000,- Ft pénzbírság.

 

Kelet Balatoni Programok

Veszprém-Balaton 2023.

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás