• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs Község Önkormányzata 2/1992.(IX.24.)Önk.sz. r e n d e l e t e a községképet meghatározó vöröskő támfalak védelméről.

Nyomtatás

 

Alsóörs Község Önkormányzata
2/1992.(IX.24.)Önk.sz.
r e n d e l e t e
a községképet meghatározó vöröskő támfalak védelméről.

1.§.
Ezen rendelet hatálya kiterjed Alsóörs község illetékességi területén
– Ady Endre utcától É-ra az un. „Öreg – falu” –támfalai felújítására,
állag megóvására, valamint az alapozott kerítések építésére,
illetve felújítására.
2.§.
/1/ Az 1. §-ban foglaltak megvalósulására az Önkormányzat kérésre
egyedi elbírálás alapján, jóváhagyott költségvetése ismeretében
támogatást nyújthat.
/2/ A támogatás lehet pénzbeli illetve építőanyagok, gépek biztosítása.
3.§.
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és rendelkezéseit a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
Alsóörs, 1992. Szeptember 24.
Domján Tibor sk. Lehner Mária sk.
polgármester jegyző

 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás