• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs község Önkormányzat 13/2000.(XI.10.) Önk. sz. r e n d e l e t e az útépítési és közművesítési létesítési hozzájárulásról

Nyomtatás

Alsóörs község Önkormányzat 13/2000.(XI.10.) Önk. sz. r e n d e l e t e az útépítési és közművesítési létesítési hozzájárulásról.

A képviselőtestület az épített környezet alakításáról és védelméről

Szóló 1997. évi LXXXVIII. tv. 28.§. /1/- /2/ bekezdésében foglalt

Felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet célja az önkormányzati tulajdonú közművek

igénybevételéhez egységes elvek szerinti létesítési hozzájárulás

szabályainak megállapítása.

2.§.

A rendelet hatálya Alsóörs község teljes közigazgatási területére

terjed ki.

3.§.

A rendelet hatálya a község közigazgatási területén ingatlannal rendelkező

magánszemélyekre és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.

4.§.

A rendelet hatálya nem terjed ki a közművek üzemeltetője általi

hálózatfejlesztési hozzájárulásra.

5.§.

A képviselőtestület útépítési létesítési hozzájárulás megállapítási

hatásköre a rendelet hatálybalépése után keletkezett létesítési egységre

vonatkozik.

6.§.

Új helyi közút, járda és közmű létesítése esetén a hozzájárulást a

létesítést megelőzően kell megállapítani. A hozzájárulás megállapítása

létesítési költség ismeretében történik.

- 2 –

7.§.

A rendelet hatálybalépése előtt létesített közmű (víz, villany,

szennyvíz) esetén amennyiben ahhoz lakossági hozzájárulás történt,

új egység létrejöttével is hozzájárulást kell fizetni a közmű

használatbavétele igénylésekor.

A hozzájárulás mértéke: a lakosság által fizetett hozzájárulás

összege.

8.§.

Egységnek minősül az egy lakás, üdülő, telek. Beépítés során egynél

több egységgel beépülő teleknél a hozzájárulást a kialakuló egységszámnak

megfelelően kell megállapítani.

9.§.

Beépített ingatlanon lévő épület bővítésével létrejövő új egység

után is meg kell állapítani a hozzájárulást.

10.§.

A hozzájárulás mértékét a képviselőtestület állapítja meg.

11.§.

A képviselőtestület hozzájárulhat a közigazgatási területen kívüli

csatlakozási igény teljesítéséhez, amennyiben az a helyi ellátást

nem befolyásolja.

Hozzájárulása esetén a létesítési hozzájárulás mértékét ettől eltérően

is megállapíthatja.

12.§.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Alsóörs, 2000. November 10.

Dr Bóka István sk Lehner Mária sk

polgármester jegyző

 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás