• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs község Önkormányzat 9/2000.(VIII.11.) Önk. sz. r e n d e l e t e az Alsóörs község Önkormányzat egyes középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról

Nyomtatás
Alsóörs község Önkormányzat
9/2000.(VIII.11.) Önk. sz.
r e n d e l e t e
az Alsóörs község Önkormányzat egyes középületeinek és közterületeinek
fellobogózásáról.
Az Alsóörs községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyes középületeinek
és közterületeinek országzászlóval történő fellobogózása tekintetében
– a 2000. Évi XXXVIII. tv. 2.§./1/ bek. b, pontja és /3/ be-
Kezdésében kapott felhatalmazás alapján – az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§.
/1/ A helyi Önkormányzat közigazgatási szerve
- a Polgármesteri Hivatal – és az önkormányzati közfeladatokat
ellátó intézményei
- a TEMÜSZ,
- a Sportcsarnok
- az Endrődi Sándor Általános Iskola,
- a Napközi Otthonos Óvoda,
- a Művelődési Ház
épületeire az országzászlót állandó jelleggel ki kell tűzni.
/2/ A nemzeti ünnepeken (márc. 15., aug.20., okt.23.) az Önkormányzat
közterén – Szabadság tér – az országzászlót és Alsóörs község
Önkormányzatának zászlaját egymás mellett a felvonásukra
szolgáló árbocra fel kell vonni.
2.§.
/1/ Az 1.§./1/ bek.-ben megjelölt középületeken a Magyar Köztársaság
100X200 cm-es zászlaja 2,5 m-es fehér zászlórúdra kerüljön elhelyezésre.
/2/ A nemzeti ünnepek alkalmával történő fellobogózásra 1 db.
150X300 cm-es országzászlót, 150X300 cm-es önkormányzati zászlót
9 m-es árbocra kell felvonni.
/3/ A megjelölt középületek és közterület fellobogózására az MSZ
1361-1988 szabványnak megfelelő textil szálasanyagból, szövéstechnológiával
készült piros, fehér, zöld színű szövetből varrott
zászló / lobogó használható fel.
- 2 –
3.§.
/1/ A zászlókat – a szimbolikus tekintélytartalomnak megfelelően –
rendszeresen legalább 3 havonta tisztítani, legalább évente
cserélni kell.
/2/ Gondoskodni kell az árboc környezetének esztétikus kialakításáról
és karbantartásáról.
Záró rendelkezések
4.§.
/1/ A jelen rendelet 2000. augusztus 20.-án lép hatályba.
Arról egyidejűleg értesülnek az intézményvezetők.
/2/ A hatálybalépéskor a fellobogózásra rendelkezésre álló zászlók,
zászlórudak a megjelölt MSz-ban meghatározott követelményeknek
megfelelő cseréjéig használhatók.
/3/ Az új árboc létesítéséhez a jelen rendelet szerinti követelményeknek
megfelelő zászlók beszerzéséről haladéktalanul gondoskodni
kell.
/4/ A zászlók kitűzésére, felvonására vonatkozó rendelkezések betartásáról
és annak ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.
/5/ A tárgyi rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a
132/2000.(VII.14.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
Alsóörs, 2000. augusztus 11.
Dr Bóka István sk Lehner Mária sk
polgármester jegyző
 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás