• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               
Tartalomjegyzék
Intézmények
Napraforgó Óvoda
Művelődési Ház
Török-ház
TEMÜSZ
Minden oldal

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

Községünk: Alsóörs, a Balaton északi partján, a Somlyó hegy lábánál helyezkedik el. Lélekszáma közel 2000 fő.
Alsóörs községben 1958. év nyara óta működik óvoda. Abban az időben egy csoporttal ideiglenes óvoda épületben voltak a rendszeres foglalkozások, óvodai program alapján.
Az intézmény a következő évben költözött az Endrődi utcai épületbe, melynek bővítésére 1973-ban került sor, társadalmi munka segítségével. Így 1974-től kezdve már kettő óvodai csoportban fogadta a gyermekeket.
Időközben megkezdődött egy új két csoportos óvoda építése konyhával, melyet 1976. november 6-án adtak át. 1999. július 1-től Lovas óvodáskorú gyermekeinek nevelését is ellátja. A gyerekek szállításáról Lovas község Önkormányzata gondoskodik.
2004. év augusztusától az óvoda az Endrődi Sándor Általános Iskola tagintézménye, majd 2005-től Általános Művelődési Központ részeként működött tovább.
2012.augusztus 16-ától önálló intézmény, Napraforgó Óvoda néven.
2017. év szeptemberétől új korszak kezdődött az óvoda életében. Az egyre növekvő gyermeklétszám miatt, három óvodai és mini bölcsődei csoporttal többcélú intézményként működik.
Intézményünk a község középpontjában található. 2017-től megújult épülettel, átalakított, esztétikus környezetben várja a község és a környező települések gyermekeit.
Mini bölcsődénk 7, óvodánk 75 kisgyermek számára tudja biztosítani a bölcsődei gondozást, illetve óvodai nevelést.

Óvodánk 1999. év szeptemberétől az új nevelési program szerint dolgozik, melyet nevelőtestületünk az Országos Alapprogram és a helyi sajátosságok figyelembevételével készített el. Ebben fogalmaztuk meg az alábbi hitvallást:

Az óvodás gyermek a szépre fogékony, a tudásra szomjas. Az úton, ami a művelődéshez vezet, mi óvónők fogjuk a kezét először, és mi irányítjuk első lépését. Rajtunk áll, hogy megtanul-e járni, tovább megy-e az úton egyedül is.

Ezen gondolatok tükrözik nevelési elképzeléseinket. Óvónői munkánk során törekszünk arra, hogy minden óvodába járó gyermeknek saját fejlettségi szintjén kínáljunk fel olyan játéklehetőségeket, amivel a valóságról szerzett ismeretek alapos feldolgozását segítjük elő. Tudatosan teremtünk olyan nevelési helyzeteket, amelyek ezeket az ismereteket segítik beépíteni egyéniségük fejlődési folyamatába.
A sokoldalú fejlesztést különböző programok szervezésével is biztosítjuk: népi tánc, gyerekfoci, családi kirándulások, kutyaterápia, madarász-ovifoglalkozások, bábszínház szervezése.

Küldetésnyilatkozatunk a következő:

Óvodánk nevelőtestülete és teljes alkalmazotti köre törekszik Helyi Óvodai Nevelési Programunk célkitűzéseinek megvalósítására, különös figyelmet fordítva a környezet adta lehetőségek kihasználására, figyelembe véve a 3-7 éves gyermekek egyéni képességeit, készségeit. Munkánk során törekszünk óvodánk jogszerű és gazdaságos működtetésére, működésére.
A partneri elvárásoknak megfelelően minden dolgozó igyekszik a feltárt igények kielégítésére, folyamatos kapcsolattartásra. A gyakorlatban jól bevált módszerek alkalmazásával, a gyermeki személyiség jogainak tiszteletben tartása mellett végezzük nevelő, személyiségfejlesztő tevékenységünket
.”

Többéves szakmai gyakorlattal rendelkező, gyermekszerető, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, szakképzett dajkák várják a gyermekeket. Nevelőtestületünk azonos értékrendet képvisel, szakmai tudásunk fejlesztése belső igény.
Céljaink elérését külső szakemberek is segítik. Óvodánkban rendszeresen foglalkozik a rászoruló gyerekekkel logopédus, gyermekpszichológus, fejlesztőpedagógus.
Intézményünk helyben, főző konyhával rendelkezik. A konyha biztosítja a bölcsődések, óvodások, ételallergiás gyermekek, iskolások, dolgozók, szociális étkezők ellátását.

Az intézmény dolgozói:
 
Csiszárné Huszár Judit  intézményvezető
Szekeres Károlyné  óvodapedagógus
Hoóz Rebeka óvodapedagógus
Voloscsuk Míra   óvodapedagógus
Ördög Krisztina Pedagógiai asszisztens
Temesváriné Papp Edina óvodapedagógus
Rásky Fanni óvodapedagógus
Hoffer Marianna dajka
Balázsné Kecskés Andrea dajka
Juranics Hilda dajka
Mrázik Piroska pedagógiai asszisztens

Bölcsőde:                                   
Vértiné Mórocza Anikó kisgyermeknevelő
Meszes Ferencné kisgyermeknevelő
Baksáné Lelkes Anita bölcsődei dajka
       
Konyha:  
Vörösmarty Katalin élelmezésvezető
Horváth Józsefné szakács
Örvényesi Andrea szakács
Városi Judit szakács
Simon Lászlóné  konyhai kisegítő
Kovács Krisztián karbantartó

Elérhetőségek:
 Tel. / Fax: 87 /447-086 Mobil: +36 /20 263-0893
 e-mail: alsoorsovi@gmail.com
 weblap: www.alsoorsovi.hu 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás