KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Nyomtatás

Alsóörs Község Önkormányzatának az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és
a 34/2012 (VIII.15.) KIM rendeletben
foglaltak alapján közzétett közérdekű adatai:


0. ORSZÁGOS KÖZADATTÁR KERESŐ RENDSZER: www.kozadattar.hu

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV NEVE, SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGEI
1.2. A SZERV ÁLTAL IRÁNYÍTOTT, FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.3. A SZERV TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
1.4. A SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZALAPÍTVÁNYOK
1.5. A SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT LAPOK
1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERV
1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
2.2. A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK
2.3. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
2.4. A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI
2.5. NYILVÁNOS KIADVÁNYOK
2.6. DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK
2.7. A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK
2.8. PÁLYÁZATOK
2.9. HIRDETMÉNYEK

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK
  3.1.1. VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK
  3.1.2. MŰKÖDÉSI STATISZTIKA
3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
  3.2.1. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK
  3.2.2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK
3.3. MŰKÖDÉS
  3.3.1. FOGLALKOZTATOTTAK
  3.3.2. TÁMOGATÁSOK
  3.3.3. SZERZŐDÉSEK
  3.3.4. EGYÉB KIFIZETÉSEK
  3.3.5. KÖZBESZERZÉSEK