Endrődi Sándor (l850 - l920) emlékév

Nyomtatás

Endrődi Sándor (l850 - l920) emlékév, a költő születésének 170. évfordulója alkalmából

Rangos ünneppé emelkedett a nagymúltú,Gizella-díjas TIT Váczi Mihály Irodalmi Színpad Veszprémben, az Agórában tartott Endrődi Sándorra emlékező tisztelgése. Gazdag életút: színes ifjúkor, boldog házasság, család, majd múlhatatlan veszteségek fájdalma... Írói, költői fölívelés, nyugalomra vágyakozó időskor.

Líránknaknak kivételes szépségű hangja volt Endrődi! Mélygyökerű anyanyelvünk kincsestárából merített mindenkor kényes igénnyel. Soraiból mindmáig kiragyog a szeretet,a szerelem, a vidámság és a rendíthetetlen hazahűség. Fő tápláló ereje volt mindig is történelmi múltunk. Veszprém, a Bakonyság és vezérelve az Alsóörsön is megélt balatoniság. Már életében elismerte az irodalmi,társadalmi közvélekedés. Elhúnyta után egy ideig csend, aztán mindinkább kiszélesedő népszerűség. Veszprém is méltóképp gondozza emlékét, Alsóörs pedig régtől kultúra meghatárzó értékként ápolja, hirdeti nemes kútfőnek számító hagyatékát. Költészete akárha Pannonia koronája is...!

Méltó helye lesz Veszprém Európa Kulturális Fővárosa ünnepidő folyamatában.

Albrecht Sándor