May János utcai kerékpársáv

Nyomtatás

Tisztelt Alsóörsiek! A MAY JÁNOS utcai  NYITOTT KERÉKPÁRSÁVVAL kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

- A Veszprém-Felsőörs-Alsóörs kerékpárút ezen szakaszán  a Málnás utca feletti részen, a magántulajdonú ingatlanokon
  külön nyomvonalat nem lehetett tervezni ( a közeljövőben alakulnak ki az út melletti önkormányzati területek).

- A gyűjtő út jellegből adódóan kizárólag ezt a most megvalósuló, kötelező megoldást kellett alkalmaznia a tervezőnek,
  amely megfelel a szabványoknak ( közlekedési audit előzte meg).

- A KRESZ több mint 10 éve szabályozza az ilyen utak használatát, amely a megyében is több helyen megtalálható.

- A gépjármű huzamos ideig a kerékpár piktogramú sávot ( NYITOTT SÁV) nem használhatja, csak ha szembe jön
  egy másik gépjármű. ( Szíveskedjenek tanulmányozni a részletes leírást!)

- Kérjük fentiek betartását!

Köszönettel:  Hebling Zsolt         Pandur Ferenc 
                         polgármester       intézményvezető

Részletes leírás:

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ):

17. §
g/6. *  „Nyitott kerékpársáv” (117/g. ábra); a tábla a kerékpárosok egyirányú közlekedésére kijelölt kerékpársáv úttesten történő elhelyezkedését jelzi;


g/7. *  „Nyitott kerékpársáv vége” (117/h. ábra):


18. § (10) *  A nyitott kerékpársávot - amely a kerékpárosok közlekedésére kijelölt sáv - az úttesten felfestett fehér színű szaggatott vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is jelzi. A nyitott kerékpársávot - az egy irányban vagy egymással szemben közlekedő járművek egymás mellett történő elhaladás ezt szükségessé teszi - más járművek is igénybe vehetik, az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartása mellett. A jobbra bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani. A kerékpáros balra bekanyarodásra történő felkészülés céljából, vagy ha a nyitott kerékpársáv megszűnik, a nyitott kerékpársávot elhagyhatja.

Haladás az úton
25. § (3)  Az autóbuszöblöt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodó sávot, a gyorsító és lassító sávot, a nyitott kerékpársávot, valamint a kerékpársávot a (2) bekezdésben említett jobbra tartási, vagy az úttest jobb szélén való haladási kötelezettség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

I. Az úttal kapcsolatos fogalmak

h/3.   Nyitott kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt - kerékpár és különleges esetekben (az egymás mellett történő elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében) jármű egyirányú közlekedésére szolgáló - különleges forgalmi sáv.

Egyebek:

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

9.  Különleges forgalmi sávok
9.6. Kerékpársávot – mellette lévő forgalmi sáv irányával azonos irányú kerékpáros forgalom számára – olyan lakott területen lévő úton lehet kijelölni, ahol a forgalmi sávok mellett erre a célra legalább 1,25 méter széles burkolt útfelület áll rendelkezésre.
9.7. Nyitott kerékpársávot olyan lakott területen lévő, 50 km/h-nál nem nagyobb megengedett sebességű úton lehet kijelölni, ahol kerékpársáv kijelölése lenne indokolt, de a rendelkezésre álló hely azt nem teszi lehetővé, és ahol a teherforgalom aránya nem számottevő.