Alsóörs község Önkormányzata 6/1999.(VII.30.) Önk. sz. r e n d e l e t e az „Alsóörsért” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről

Nyomtatás
Letöltés

Alsóörs község Önkormányzata 6/1999.(VII.30.) Önk. sz. r e n d e l e t e az „Alsóörsért” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről.

I.

1. §.

„ Alsóörsért” kitüntetés alapítása

Alsóörs község Önkormányzata település életében, állami, gazdasági,

kulturális és egyéb téren a közösség javára kifejtett eredményes

tevékenység elismeréséül, valamint Alsóörs anyagi, szellemi és

művészeti értékeinek létrehozásáért és megőrzéséért, nemzetközi

hírének öregbítéséért, kapcsolatainak kiépítéséért és ápolásáért

végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként „Alsóörsért” kitünttetést

alapít.

2. §.

Adományozásának rendje

/1/ A kitüntetés személynek, közösségnek, szervezetnek, intézménynek

adományozható, ha a település közéletében kiemelkedő, eredményes

munkát végzett különösen:

- a település gazdasági életében,

- a településfejlesztésben,

- a tudomány, a művészetek és az irodalom,

- az egészségügy, oktatás, nevelés és egyéb területen.

/2/ Az „Alsóörsért” kitüntetés adományozását kezdeményezheti bármely

települési képviselő, alsóörsi állandó lakos, társadalmi, gazdálkodó

szervezet, intézmény.

/3/ A képviselőtestület a javaslat elbírálása során gondosan és

körültekintően vizsgálja a tevékenység kiemelkedő mértékét és

azt, hogy az mennyiben szolgálja, vagy szolgálta Alsóörs település

és lakosságának közérdekeit.

A képviselőtestület ezt követően dönt a kezdeményezésről.

/4/ A kitüntetést a képviselőtestület évente egyszer –augusztus

20.-án adományozza.

Az adományozás a képviselőtestületi jegyzőkönyvben foglalt

határozattal történik.

- 2 -

/5/ A kitüntetettnek a polgármester a település arany címerjelvényét

díszdobozban és az adományozásról szóló okiratot ad át.

Az okiratot a polgármester írja alá.

/6/ A kitüntetetteket pénzjutalom illeti meg, melynek összegét a

képviselőtestület éves költségvetésében határozza meg.

/7/ A kitüntetett nevét, az adományozás indokaival, a határozat számával

és keltével a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett

„Alsóörs” kitüntetettjei elnevezésű díszkönyvbe is be kell jegyezni.

A bejegyzést a jegyző írja alá.

/8/ A címerjelvény és az adományozásról szóló okirat a kitüntetett

halála után az örökösök birtokában marad.

II.

Vegyes rendelkezések

3.§.

/1/ Az „Alsóörsért” kitüntetést a képviselőtestület visszavonhatja

attól aki a kitüntetéssel járó tiszteletre és megbecsülésre

méltatlanná vált.

/2/ Visszavonás esetén az „Alsóörsért” címerjelvényt visszavonó

határozatban megjelölt határidőre a polgármesternek kell visszaadni.

A méltatlanná vált kitüntetett nevét a jegyző az „Alsóörs kitüntettjei”

elnevezésű díszkönyvből törli.

4.§.

Ez a rendelet a kihírdetése napján lép hatályba.

Alsóörs, 1999. július 30.

Dr. Bóka István sk. Lehner Mária sk.

polgármester jegyző