• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Partnerség 2216

Nyomtatás

Alsóörs község településrendezési eszközeinek módosítása egyszerűsített eljárásban

véleményezési szakasz

1. Településrendezési Eszközök módosítása több részterületen

2. Települési Környezeti Értékelésa természeti környezet védelme tekintetében 


Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete a 22/2022. (II. 10.) határozatában döntött
a község településrendezési eszközeinek módosításáról, négy helyszínt érintően, melyek a következők:

  1. Alsóörs – Szerdahelyi‐dűlő – kikötőhöz kapcsolódó kiszolgáló és szálláshely funkciók építése II. és VII. tömb építési helyeinek módosítása)
  2. Málnás utca és May János utca kereszteződésénél újonnan kialakított telek (828/227 hrsz) építési helyére vonatkozó szabályok felülvizsgálata
  3. A 828/133 hrsz‐ú telket érintő szabályozási vonal törlése
  4. A 2216 hrsz-ú telket érintő út szabályozás

Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre a módosítások érintik a településszerkezeti tervet, valamint a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

A településrendezési eszközök 2012 előtt készültek, így a módosításuk az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet 2012. augusztus 6‐a előtti településrendezési és tartalmi követelményeinek (régi OTÉK) megfelelően történik.

Alsóörs Község településrendezési eszközei elérhetők a következő weboldalakon:

A 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet 4. §‐a szerinti környezeti vizsgálat szükségességére vonatkozó előzetes véleményezési eljárás 2022 májusában lefolytatásra került, melynek eredményeként a Szerdahelyi‐dűlő területét érintően le kell folytatni a környezeti vizsgálati eljárást. A véleményezendő környezeti értékelést külön dokumentáció tartalmazza.

Ennek értelmében a településfejlesztési koncepciókról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: TFR rendelet) 32. §‐a alapján (és a 2021. július 15‐ én hatályba lépett településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet átmeneti rendelkezései alapján) a településrendezési eszköz módosítása egyszerűsített eljárásban történik. A partnerekkel történő egyeztetése a 2/2017. (II. 01.) önkormányzati rendelet szerint történik.

A módosítás egyeztetése a TFR rendelet 32. § (4) bekezdésének értelmében egyszerűsített eljárásban történik.
A módosítással érintett terület, a jogszabály szerinti jóváhagyandó munkarészeket, valamint a módosítások megalapozását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
 1. Településrendezési eszközök módosítása
 2. 211/2022 (XI.29.) önkormányzati határozat

A partnerségi egyeztetés a 2/2017 (II. 1.) önkormányzati rendelet szerint történik. Partnerek: Alsóörs teljes lakossága.

Véleményezési határidő: 2023. január 20. 

 

Praktikumtár

Strand jegyvásárlás

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás