• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Közérdekű adatok1

Nyomtatás

Alsóörs Község Önkormányzatának az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és
a 34/2012 (VIII.15.) KIM rendeletben
foglaltak alapján közzétett közérdekű adatai:


0. ORSZÁGOS KÖZADATTÁR KERESŐ RENDSZER: 

1.  SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
      Hivatalos név: Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
      Székhely, postacím:    8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.
      Központi telefonszám: (06) 87 447-192
      Központi faxszám:       (06) 87 447-221
      Központi e-mail cím:    hivatal[kukac]alsoors.hu
      Honlap elérhetősége:  www.alsoors.hu

      Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
        1. Hebling Zsolt polgármester
        2. Ferenczy Gábor alpolgármester
        3. Dr. Bardóczi Miklós képviselő
        4. Dr. Bókáné Katona Tímea képviselő
        5. Gaál Dezső képviselő
        6. Szalai Emese képviselő
        7. Tóth Zoltán képviselő
      
      Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése:
        1. Jegyző
             Báró Béla Pál
        2. Igazgatás ügyek:
             Fenyvesi Melinda igazgatási üi.
             Takácsné Szigetvári Anett igazgatási üi.
        3. Adócsoport
             Barczáné Papp Ágnes adóügyi üi.
             Sárdi-Kovács Judit adóügyi üi.
        4. Pénzügyi csoport:
             Kovács Rózsa csoport vezető
             Bertók Franciska pénzügyi üi.
             Fenyvesi Viktória pénzügyi üi.
             Denk Éva pénzügyi üi.
        5. Rendszergazda, közbiztonsági referens:
             Tretykó István
        6. Lovasi Kirendeltség:
             Buschné dr. Csomai Gabriella aljegyző
             Kapfinger Júlia adóügyi üi.
             Kolocsán Katalin pénzügyi üi.
        7. Közterület felügyelő:
             Gorza István

1.2 Felügyelt költségvetési szervek
      ALSÓÖRSI TELEPÜLÉSMŰKÖDTETÉSI és KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZERVEZET
      8226, Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.
      Kozma Zsolt intézményvezető 87/447-221 e-mail: temusz[kukac]alsoors.hu

      ENDRŐDI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
      KÉZILABDA-UTÁNPÓTLÁS KÖZPONT
      8226, Alsóörs, Endrődi Sándor u. 18.
      Török Tamás igazgató 887/447-167 e-mail: refendrodi[kukac]gmail.com
      WEB lap: http://refendrodi.hu
      
      EÖTVÖS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
      8226, Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.
      Kálmánfi Gábor intézményvezető 87/447-195 e-mail: alsoorsmuvhaz[kukac]gmail.com
       
      NAPRAFORGÓ ÓVODA ALSÓÖRS
      8226 Alsóörs, Óvoda u.2.
      Csiszárné Huszár Judit intézményvezető 87/447-086
      e-mail: alsoorsovi[kukac]gmail.com
      WEB lap: http://www.alsoorsovi.hu/

1.3 Gazdálkodó szervezetek
      Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatatal
      8226, Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.
      Báró Béla jegyző 87/447-192 e-mail: hivatal[kukac]alsoors.hu

1.4 Közalapítványok
      Alsóörsért Közalapítvány
      Elnök: Hebling Zsolt polgármester
      Adószám: 18923999-1-19
      Székhelye: Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.

      Közalapítvány kezelő szerve:  Közalapítvány Kuratóriuma,
      Tagjai: Gál Dezső, Ferenczy Gábor, Váradi Szabó István, Tarnai Viktória     
      Cél leírása: Alsóörs községben az infrastruktúrális és környezetvédelmi beruházások támogatása.
      Anyagi segítség nyújtása idegenforgalmunk fejlesztéséhez, kultúrális és sportcélok megvalósításához
     ezen célok támogtásával elősegíteni Alsóörs község és lakossága sokoldalú gazdagodását.

     Alsóörs Biztonságáért Alapítvány
     Szervezet székhelye Alsóörs Endrödi Sándor u. 49.
     Képviselők: Dr. Vajna Csaba, Kocsisné Pálffy Gabriella
     Cél szerinti besorolás: közbiztonság-védelmi tevékenység
     Cél leírása: Az alsóörsi Polgárörség Egyesület és az Alsóörsi Tűzoltó Egyesület támogatása.
     Jogerőre emelkedés dátuma: 1992. június 2.
 
     Alsóörs Ifjúságáért Alapítvány
     Szervezet székhelye: Endrődi Sándor u. 39.
     Képviselő: Lovász Lászlóné
     Cél szerinti besorolás: kulturális tevékenység
     Cél leírása: Általános iskolás koru gyermekek tanulmányi eredményének,
     tovább /tanulásának ösztönzése, szociális helyzetének javitása.
     Jogerőre emelkedés dátuma: 1992. május 13.

     Alsóörsi Református Hagyományokért Alapítvány közhasznú szervezet
     Szervezet székhelye: Templom u. 10.
     Képviselő: Szántó Balázs
     Cél leírása: Az Alsóörsi református hagyományok ápolása és az Alsóörsi református
     gyülekezeti élet támogatása.
     Jogerőre emelkedés dátuma: 2004. augusztus 6.
     Alsóörsi Vállalkozásfejlesztési és Hagyományőrző Közalapítvány
     Szervezet székhelye: Endrődi Sándor u. 49.
     Elnök: Ferenczy Gábor
     Képviselő: Zsebők Zsigmond
     Cél szerinti besorolás: kutatási tevékenység
     l leírása: A szőlőterülettel rendelkező alsóörsi állandó lakosok, gazdák vissza
     nem térítendő támogatással való segítése, a táj környezetvédelmének és a
     szőlőtermesztés, továbbá a borászat évszázados kultúrájának megőrzése érdekében.
     Ösztönözni az építkezőket a falukép szempontjából meghatározó településrészen a
     hagyományos, náddal, cseréppel, vöröskővel történő építkezésre.
     Jogerőre emelkedés dátuma 1999. szeptember 20.

     Ingókő Természetvédelmi Alapítvány
     Szervezet székhelye: Alkotás köz 2.
     Képviselő: Lengyel Levente Péter
     Cél szerinti besorolás: környezetvédelmi tevékenység
     Cél leírása: A Szentbékkálla község határában - különösen a Magyar Állam
     tulajdonát képező, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő
     Szentbékkálla 04/8.hrsz. ingatlanon - található földtani, vulkanológiai és
     geomorfológiai értékek, valamint az ezekhez kapcsoóodó élőhelyek megőrzésének,
     bemutatásának, és kezelésének elősegítése. Az élő és élettelen természeti értékek
     megőrzése és kezelése során az Alapítvány részt vesz a bozótírtásban, a
     kaszálásban, új geológiai értékek /pl. Homokkőtömbök/ feltárásában, stb.
     A magas színvonalú bemutatás elősegítése érdekében részt vesz a terület
     természeti értékeit ismertető és népszerűsítő információs rendszerek /tanösvények,
     irányítótáblák, kiadványok, weboldal,stb./ közreműködik az arra alkalmas természeti
     értékek megközelíthetőségének fejlesztésében /útépítés, illetve - karbantartás,
     parkolóhelyek bővítése.,stb/.
     Jogerőre emelkedés dátuma: 2006. április 10.

     Kilátóért Alapítvány Alsóörs
     Szervezet székhelye: Endrődi Sándor u. 39.
     Képviselők: Kovács Ilona, Dr. Vajna Csaba, Dr.Bors István
     Cél leírása: Az Alsóörsi Szabadság Kilátó felújitása,megnyitása és üzemeltetése.
     Jogerőre emelkedés dátuma: 2002. április 10.

1.5 Lapok  
      Halászbokor - Alsóörs Község Önkormányzatának és a Balaton Riviéra Turisztikai
      Egyesület lapja
      Kiadja: Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület
      Kiadó címe: Alsóörs Endrődi Sándor u. 49.
      Főszerkesztő: Juhász Ferenc
      Elérhetőség: tel: 06 /87 447-192

1.6 Felügyeleti szerv (a jegyző által ellátott államigazgatási hatáskörök esetében)
      Veszprém Megyei Kormányhivatal
      Székhely: 8201 Veszprém Megyeház tér 1.
      Postacím: 8201 Veszprém Pf.: 184.
      Elérhetőség: tel.: 88/ 579-300, fax: 88/579-349, e-mail: hivatal[kukac]vemkh.gov.hu
      WEB lap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/veszprem


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3. Gazdálkodási adatok

Ugrás a lap tetejére

 

 
 

Praktikumtár

Kelet Balatoni Programok

Strand jegyvásárlás

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás