• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Lovas pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör

Nyomtatás

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltség pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 7.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2024.01.01.-ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8228 Lovas, Fő utca 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 Gondoskodik az Önkormányzat költségvetési koncepciójának, valamint a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének előkészítéséről.
 Végzi a költségvetési szerv eredeti előirányzatának pénzügyi programban történő rögzítését, valamint az elemi költségvetés űrlapjainak kitöltését.
 Ellenőrzi a költségvetési szerv előirányzat-változtatási intézkedéseit, felügyeli a költségvetés végrehajtását.
 Tevékenységi körébe tartozik továbbá a könyvelési rendszer használata, havi és időszakos mérlegjelentések készítése, a PM info elkészítése,
 a beszámolók összeállítása, leltározás, napi határidős feladatok ellátása, adatszolgáltatások teljesítése, testületi előterjesztések előkészítése,
 pénzügyi teendők szervezése, koordinálása, az önkormányzatok és az intézmények előzetes kötelezettségvállalási dokumentumainak
 - szabad keretek - ellenőrzése. A szükséges saját hatáskörű előirányzat-módosítások kezdeményezése és végrehajtása - egyeztetve az intézménnyel.
 A rendelésekre, szerződésekre beérkezett számlák hozzárendelésének ellenőrzése, egyeztetése. Házipénztár, banki utalások kezelése, számlák kontírozása, könyvelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Felsőfokú képesítés, államháztartási mérlegképes könyvelő,
 • pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban
   részt vevők személyes adatait megismerhetik, kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Báró Béla nyújt, a 06 /87 447-192 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1Ált/573-1/2021, valamint a munkakör megnevezését:
 pénzügyi-számviteli ügyintéző.
vagy
• Elektronikus úton Báró Béla - jegyző részére a hivatal@alsoors.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Báró Béla, Veszprém megye, 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.alsoors.hu - 2021. augusztus 16.
 • www.lovas.hu - 2021. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: a pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). 

 

Kelet Balatoni Programok

Veszprém-Balaton 2023.

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás