• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1992. évi lakáshoz jutás helyi Önkormányzati támogatásáról szóló 7/1992.(XII.21.) Önk. sz. rendelete a 6/2007.(IV.27.) sz. rendelettel módosítva egységes szerkezetben

Nyomtatás
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az 1992. évi lakáshoz jutás helyi Önkormányzati támogatásáról szóló
7/1992.(XII.21.) Önk. sz. rendelete a 6/2007.(IV.27.) sz.
rendelettel módosítva egységes szerkezetben.
1.§.
/1/ A rendelet hatálya kiterjed Alsóörs községben állandó lakóhellyel vagy
munkahellyel rendelkező magyar állampolgárok részére lakáscélú, vissza
vissza nem térítendő kölcsönnyújtásra /továbbiakban támogatás/.
2.§.
/1/ Egyéni kérelmek alapján a képviselőtestület vissza nem térítendő kölcsönt
nyújthat az arra rászorulók részére, Alsóörs községben történő
a./ családi lakóház vásárlásához,
b./ családi lakóház építéséhez, befejezéséhez,
c./ lakás korszerűsítéséhez,
d./ tetőtéri beépítéshez,
e./ lakóházban bekövetkezett – rendkívüli okokból adódó – károk
elhárításához.
3.§.
/1/ Kölcsönben részesíthetők a lakással nem rendelkezők közül
a./ szociális helyzete, vagyoni viszonyai alapján rászorulók,
b./ egyedülálló, pályakezdő fiatalok,
c./ három és többgyermekes családok.
4.§.
/1/ Az igényelhető és kiosztható kölcsön maximált összege:
300.000.- Ft/lakás
5.§.
/1/ A támogatók körére és a támogatás összegére a testületnek a
Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot.
6.§.
/1/ Amennyiben kedvezményezett/ek/ a támogatással beépített ingatlant
- 10 éven belül elidegeníti/k/, vagy
- a lakhatási engedélyt az építési engedély kiadásától számított
5 éven belül nem szerzi/k/ meg,
kötelesek a támogatás összegét Alsóörs Község Önkormányzatának egyöszszegben
visszafizetni, a mindenkor érvényes jegybanki kamattal növelt
összegben.
/2/ A támogatásban részesülő személy a kölcsönnyújtás feltételeinek megfelelően
30 napon belül köteles szerződést kötni a képviselőtestület határozata
alapján a polgármesterrel.
A szerződéskötésnek a kérelmező hibájából történő elmaradása
esetén a támogatás érvényét veszti.
7.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Alsóörs, 2007. április 27.
Hebling Zsolt sk. Lehner Mária sk.
polgármester jegyző
 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás